Agressie

Agressie,

Als wij aan agressie denken, denken we al snel negatief, zoals aan geweld, ruzie, vechten enz.
Maar agressie kan ook heel mooi en positief zijn, vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar hoe ik een ander licht kan laten schijnen op dit fenomeen.
Hierbij heb ik mij laten inspireren door diverse mensen en collega’s.

”De beste manier om met veranderingen te leren omgaan is ze zelf te bewerkstelligen.”
Robert Dale

Ook ik heb vaak negatieve associaties gehad met agressie, maar doordat ik nog meer ben gaan kijken naar de natuur is dit veranderd.
Kijk bijvoorbeeld naar een zaadje wat in de grond komt en zich doorvecht door diezelfde aarde naar de oppervlakte, waar het met behulp van zon en regen verder uitgroeit tot een plant of boom.
Ook bij de geboorte van een kind wordt dit vooraf gegaan door een natuurlijke agressie of oerkracht die zowel moeder als kind inzetten.
Binnen de TCM leren wij dat agressie te maken kan hebben met een disbalans in het Hout element dat gevormd wordt door de lever- en de Galblaasmeridiaan.
Het is moeilijk om een vorm van agressie niet te snel te (ver)oordelen, dus ook binnen de praktijk.
Met de kennis van de elementen alleen ben je er nog niet, ieder mens is uniek en beleeft het leven op deze aarde anders.

Ik blijf daarom kijken naar de hele mens, de oorzaak van agressie hoeft niet altijd te maken te hebben met een disbalans in de Lever- of Galblaas meridiaan.
Agressie is het inzetten van een kracht, zij het positief of negatief. Om bijvoorbeeld topsport te beoefenen heb je vaak wat agressie nodig om optimaal te kunnen presteren.
Net zoals je een stukje spanning nodig hebt wanneer je een presentatie doet of een optreden van andere aard verzorgt.
Het is zoals met het Tajitu symbool, het welbekende Yin/Yang symbool.
Hierbij is er een symbiose ontstaan tussen licht en donker, zij zijn geworteld in elkaar, onderling verbonden, balanceren elkaar, onderscheidbaar maar onscheidbaar van elkaar. Het licht kan niet zonder het donker en het donker kan niet zonder het licht.
Zo kunnen wij ook niet zonder agressie, ego of essentie, het gaat pas mis wanneer één van de drie teveel belicht wordt en de ander geen toegang meer verleend.
Het gaat in het leven om balans, leven met hoofd en hart is een veelgehoord advies daarbij, onze Ego en Essentie zijn dan in balans.
Deze maatschappij wordt steeds agressiever, kijk bijvoorbeeld maar eens naar het verkeer op de snelwegen, je kijkt niet meer op van een auto die je voor de zoveelste keer snijdt.
Ook het welbekende middelvingertje als iemand het niet eens is met de huidige situatie zien wij steeds meer verschijnen.
Als ik dit ga ontleden kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat vooral de dagelijkse stress en druk die op veel mensen wordt gelegd en die wij vooral op onszelf leggen, er voor zorgt dat we agressiever, negatiever en geïrriteerder kunnen worden.
Het is niet voor niets dat er zoveel mensen in deze tijd te maken krijgen met een burn-out.
Door het merendeel leven in het hoofd vervaagt de grens van wat moet en wat nog kan, doordat het gevoel dusdanig op de achtergrond komt, voelt men zijn/haar grenzen niet meer.
Echter de agressie van bijv. een burn-out kan ons juist leren wat er werkelijk belangrijk is in ons leven!
Dus ook bij een burn-out is het een samenspel van negativiteit en positiviteit.

”Het enige wat telt, is datgene in praktijk brengen waarin je oprecht en daadwerkelijk gelooft.”
Dalai Lama

Omdat een burn-out vaak vooraf wordt gegaan door minder slapen, veel werkdruk, slechter eten of helemaal geen eetlust, gespannen en pijnlijke spieren, irritatie en frustratie, meer alcohol of pijnstillers gebruiken kan inderdaad de disbalans in de Lever meridiaan een rol spelen. Maar wat mij vooral opvalt in mijn eigen praktijk is dat alleen al goed en aandachtig luisteren er voor kan zorgen dat een op het eerste oog geïrriteerde en licht agressieve en gespannen cliënt ineens een stuk rustiger wordt.
Vooral als ik daarbij actief samen met de cliënt een pas op de plaats maakt door o.a. de ademhaling te vertragen, verlagen en dieper te maken.
Dan is het lichaam nog niet aangeraakt, door mijn cliënt alleen al bewust te maken van zijn/haar levenswijze, huidige situatie en hoe dit te veranderen, gebeurt er al heel veel.
Daarbij is de combinatie van aandachtige aanraking en mentale ondersteuning een echte meerwaarde, juist bij agressie!
Het is een bevestiging dat lichaam en geest elkaar kunnen beïnvloeden en beheersen en net als bij het Tajisu symbool onscheidbaar van elkaar zijn.
En door iemand werkelijk te zien en te horen kunnen er soms kleine wondertjes gebeuren.

”Aan een kans zit meestal geen handvat.”
Dave Weinbaum

Dus in plaats van agressie gelijk te veroordelen of bijvoorbeeld direct in het hokje Hout disbalans te plaatsen, gaan we samen op zoek naar de oorzaak door middel van gesprek, observatie en met een frisse kijk in het Hier en NU.
Agressie is geen geïsoleerd gegeven maar een wezenlijk deel van ons bestaan als mens op deze aarde.
Door onszelf helemaal te accepteren zoals wij zijn, met de goede en de schaduwkanten die wij hebben, zorgen wij voor meer rust en bewustzijn.
Dit kunnen wij op onszelf toepassen maar vooral ook doorgeven aan de mensen om ons heen!

”De beste manier om met veranderingen te leren omgaan is ze zelf te bewerkstelligen.”
Robert Dale

Warme groet,
Anneke van der Sar – van Vliet
Língdaò Shiatsu therapie, Coaching en Qigong

Copyright