GEWAAR ZIJN

GEWAAR ZIJN

Gewaar zijn is een levendige toestand van volledige

betrokkenheid met wat is, zonder het te kleuren door

persoonlijke betrokkenheid.

Gewaar zijn vergelijkt niet en oordeelt niet.

Het laat dit moment zoals het is, in haar volledigheid,

en kijkt toe. Gewaar zijn laat daardoor spontane

appreciatie toe van wat is.

Gewaar zijn is stil en luister en laat alles toe spontaan te

gebeuren. Het probeert niet iets te bereiken of te

controleren.

Gewaar zijn staat in een niet-manipulerende

relatie met ervaring, met het lichaam, met gedachten,

met gevoelens. Het is gewoon levendig gewaar.

Gewaar zijn draagt de zachte intentie om volledig te zien wat

er hier is, zonder poging het te veranderen.

Je kunt de realiteit niet zien als je het wilt veranderen, want

dan ga je het kleuren. Gewaar zijn kijkt toe zonder agenda en

kan daardoor het Nu-moment volledig begrijpen. Het kent

wat er is en weet dat het er is. Het ‘herinnert’ wat nu gedaan,

gevoeld of gedacht wordt. Gewaar zijn is ‘wakker’ in het Nu.

Gewaar zijn pauzeert. Het geeft een pauze tussen

Stimulus en respons, die toelaat niet automatisch te

reageren vanuit emoties en impulsen. Het vraagt een

heilzame intentie en moeiteloze inspanning. Het biedt de

mogelijkheid om een zinvol antwoord te formuleren

op de uitdagingen van het leven, zoals het zich ‘Nu’

aanbieden.

Overgenomen uit’ Mindfulness een pad van vrijheid’